Hong Kong To Shanghai

Itinerary Hong Kong - Cruising - Okinawa (Naha) - Cruising - Shanghai (Baoshan)
Spectrum of the Seas
Cruise details

4 Nights aboard Spectrum of the Seas  

Departs

12 Jan 2025

Departs

12 Jan 2025

Cruise

Date
Port
Info
Arrive
Depart
12 Jan 2025
Hong Kong
17:00
13 Jan 2025
Cruising
14 Jan 2025
Okinawa (Naha)
13:00
22:00
15 Jan 2025
Cruising
16 Jan 2025
Shanghai (Baoshan)
07:00

Your Cabin

Package Summary

4 Nights aboard Spectrum of the Seas

Departs 12 Jan 2025

Enquire now

Enquiries